Верифицирана страница на компанията / Company Verified Page

COFACE БЪЛГАРИЯ удостоверява, че компанията притежаваща този сайт отговаря на критериите за сертифициране. База за оценката е кредитен доклад и редовен мониторинг от COFACE България. Основната информация за компанията е проверена. Можете да продължите към верифицираната страница на компанията, където ще откриете детайлна информация и валиден списък със сертифицираните страници и уеб адреси на компанията.


COFACE BULGARIA certifies that the company owing this website satisfies the criteria for certification. Certification basis is credit report and regular monitoring from COFACE Bulgaria. Following basic information about the company is verified. You can also proceed to the company's verified page where you will find more detailed information and a validated list of all company's certificated pages/web addresses.

excellent-sme-bulgaria.safesigned.com

ЧЕХ-ПЛАСТ ООД / CHEH-PLAST Ltd.

Източна Промишлена зона / Iztochna Promishlena zona
Bulgaria , Враца / Vratsa
Flag Bulgaria

Информация за компанията / Company Information

 • Създадена /Established:
  Dec. 11, 2000
 • Отговорен служител / Accountable person:
  Димитър Иванов / Dimitar Ivanov
 • Служители / Employees:
  58
 • Телефон / Telephone:
  092 / 664 540; 092/ 664 541
 • Факс / Fax:
  092 / 663 326
 • Електронна поща / E-mail:
  office@chehplast.bg
 • ЕИК / Company ID:
  106521420
 • Данъчен номер / VAT ID:
  BG106521420
certificate verified (SafeSigned)

Информацията, включена в Excellent SME сертификата е получена от Coface България Кредит Мениджмънт Сървисиз ЕООД (Coface) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП) от официални източници, но не контролирани от Coface или БТПП, следователно ние не гарантираме за тяхната точност. Coface и БТПП няма да приемат отговорност за преки или косвени загуби, произтичащи от използването на този сертификат или във връзка с този сертификат.

The information incorporated in Excellent SME certificate is obtained by Coface Bulgaria Credit Management Services EOOD (Coface) and Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI) from sources believed to be true but not controlled by Coface or BCCI, therefore we do not make any representation as to their accuracy. Coface and BCCI accept no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this certificate or further usage in relation to this certificate.”

powered by SafeSigned

Уеб страница / Verified by:

търговски сайтове / Commercial websites